2temps Joan i Eduard Ullastres

Avís legal

Avís legalInici

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini 2temps.com pertanyen a 2TEMPS, SL (d'ara endavant MOTOS 2 TEMPS ULLASTRES, JOAN I EDUARD), amb domicili a la C/ de la Llibertat 130 de Banyoles (CP 17820), telèfon i fax +34 972 57 01 88,  i CIF B17141185.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, els dissenys o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de MOTOS 2 TEMPS ULLASTRES, JOAN I EDUARD o de terceres persones amb qui MOTOS 2 TEMPS ULLASTRES, JOAN I EDUARD ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. MOTOS 2 TEMPS ULLASTRES, JOAN I EDUARD difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i serveis. MOTOS 2 TEMPS ULLASTRES, JOAN I EDUARD adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de MOTOS 2 TEMPS ULLASTRES, JOAN I EDUARD.

Responsabilitat sobre els continguts

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. MOTOS 2 TEMPS ULLASTRES, JOAN I EDUARD no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a 2temps.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. MOTOS 2 TEMPS ULLASTRES, JOAN I EDUARD no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

MOTOS 2 TEMPS ULLASTRES, JOAN I EDUARD declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. MOTOS 2 TEMPS ULLASTRES, JOAN I EDUARD no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per MOTOS 2 TEMPS ULLASTRES, JOAN I EDUARD.

Protecció de dades

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal MOTOS 2 TEMPS ULLASTRES, JOAN I EDUARD informa que les dades personals recollides des d’aquesta plana web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament.

Autorització per enllaçar amb 2temps.com

Queda autoritzat l’establiment d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta plana web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant l’adreça, el nom de l’empresa i/o altres paraules clau.

2TEMPS ULLASTRES:

C/ de la Llibertat, 130 # Tel. i Fax 972 57 01 88 # 17820 Banyoles (Girona) #

Distribuïdors oficials:
GasGas     Honda